Čiurlionio namai gyvuoja tame pačiame name, kuriame, apsisprendęs apsigyventi Vilniuje, kambarį 1907 metų rudenį išsinuomojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Įsitraukdamas į lietuviškąjį kultūros sąjūdį, Čiurlionis, jau brandus ir sulaukęs pripažinimo tapytojas ir kompozitorius, o taip pat novatoriškai pasaulį matantis menininkas, labai aiškiai parodė, kad jis priklauso tai kūrėjų kategorijai, kuri tiki, kad menas gali pakeisti pasaulį, kad nemažiau už kūrybinius siekius ir asmeninę saviraišką svarbi kūrėjo pozicija gyvenime ir jo dalyvavimas bendruomenės kūrimo procesuose. Šiame name gyvendamas Čiurlionis vadovavo lietuvių chorui, norinčius – mokino muzikos, organizavo parodas ir koncertus, aktyviai įsitraukė į lietuviškąją kultūrinę veiklą, o tuo pačiu kūrė ir puoselėjo kūrybingos ir dvasingos Lietuvos ateities viziją.

W organizowanych przez nas zajęciach edukacyjnych, w których wyjątkowo ważne są aspekty twórczego wychowania oraz idea łączenia różnych gałęzi sztuki, uczestniczą zarówno dzieci przed wiekiem szkolnym, jak i słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku. Częstymi gośćmi w tym domu są młode talenty świata muzyki i malarstwa, stawiające tu swoje pierwsze kroki na drodze kariery. Wystawy, które można tutaj zobaczyć, realizują dwa kierunki. Na jednych z nich prezentujemy otoczenie Čiurlionisa, a inne przedstawiają poszukiwania artystyczne, które zostały zainspirowane przez dziedzictwo artystyczne tego malarza. Organizowane tu wieczory koncertowe również są ściśle łączone ze spuścizną Čiurlionisa i jego dążeniem do postrzegania muzyki jako żywej, ciągle zmieniającej się formy twórczości, przekazującej ważne duchowe intuicje.

Ten ideowy aspekt związków z dziedzictwm Čiurlionisa jest wyjątkowo aktualny podczas organizowanych przez nas wydarzeń kulturalnych – prezentacji książek, projekcji filmów czy dyskusji tematycznych. Przygotowywane przez nas wycieczki poznawcze po Wilnie zapoznają ich uczestników z tymi miejscami, w których Čiurlionis robił próby i koncertował z litewskim chórem, gdzie odbywały się wystawy jego prac malarskich oraz gdzie razem z Sofiją Kymantaitė i innymi uczestnikami litewskiego ruchu kulturalnego tworzył podstawy kultury i państwowości przyszłej Litwy. Dla tych, którzy chcą indywidualnie spacerować po miejscach w Wilnie związanych z Čiurlionisem, stworzyliśmy interaktywną aplikację mobilną „Čiurlionis w Wilnie”.

Dom Čiurlionisa ściśle współpracuje z projektem „Narodowy Szlak Čiurlionisa”, który rozwija znajomość osobowości i życia Čiurlionisa na całej Litwie. W działalności tego projektu odgrywamy ważną rolę lidera, tworząc programy kulturalne.

Pracownicy Domu Čiurlionisa dążą również do tego, aby imię malarza i kompozytora było jak najszerzej znane na całym świecie, dlatego organizowane są tutaj konferencje i inne międzynarodowe sympozja, wystawy wędrowne i koncerty oraz realizowane projekty twórcze, w których podstawowe miejsce zajmują interpretacje tematów twórczości Čiurlionisa dokonywane przez artystów zagranicznych.

Poprzez swoją działalność Dom Čiurlionisa zaprasza gości słowami twórcy:

„Chodź ze mną, przyjacielu, jeśli chcesz. Spieszę do tego kraju, a po drodze opowiem Ci bardzo ciekawe rzeczy”.

Polski